Clip Hot

Xã hội đen và đàn em đi chém đại ca làng.

Nhóm xã hội đen đi xế hộp vào đường làng thì bị chặn đường bởi xe đẩy chở đại ca đang nằm huýt sáo và cái kết bất ngờ

https://www.youtube.com/watch?v=2jRcTqSodHA